Navodila za namestitev nalepk, folij, dober primer:

http://www.fonts.com/support/faq/font-formats